ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วนำน้ำสะอาดแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่
กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วนำน้ำสะอาดแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วนำน้ำสะอาดแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาปัญหาสถานการณ์น้ำไหลอ่อน – ไม่ไหลที่เกิดขึ้น ในบริเวณพื้นที่ของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937