ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่เข้าร่วมงานวันเทศบาลประจำปี 2557
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่เข้าร่วมงานวันเทศบาลประจำปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง นำโดยนายอนันต์ สุขสุมิตร ผจก.กปภ.สาขาโนนสูง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 เข้าร่วมงานวันเทศบาลประจำปี 2557 ที่จัดขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง จ.นครราชสีมา โดยนำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ CSRของ กปภ. พร้อมกันนี้ กปภ.สาขาโนนสูง ยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.แช่เย็นจำนวน 240 ขวด ให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937