ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานีเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2557
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานีเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยในวันดังกล่าวมีข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจในพื้นที่มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937