ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด เข้าร่วมออกหน่วยในโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองไทร จ.นครราชสีมา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด เข้าร่วมออกหน่วยในโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองไทร จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา นายสุภรณ์ เฉลียวบุญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยในโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองไทร หมู่ 9 ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวดไปแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกันนี้ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา ซึ่งสร้างความพึงพอใจได้เป็นอย่างมาก
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937