ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จัดประชุมประจำเดือนเม.ย.57 พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จัดประชุมประจำเดือนเม.ย.57 พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และทักษะวิธีคิดในการทำงาน พร้อมร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อส่งผลรวมต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมนี้ได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือนเมษายน 2557 ซึ่งได้แก่นายสิทธิพร แซ่ลี้ ตำแหน่งช่างโยธา 3
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937