ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) ร่วมพิธีถวายสักการะวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
กปภ.สาขารังสิต (พ) ร่วมพิธีถวายสักการะวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม          เช้าวันนี้ (๒๕ เม.ย.๕๗) นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้ นายสิรสัณห์ ศุภวงศ์ขจร นักบริหาร ๙ นำพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และคณะบุคคลในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937