ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดย นายชาญ บุญแจ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ และคัดเลือกดาวเด่น ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๔ สร้างความผูกพัน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานในสังกัด ได้พบปะสังสรรค์และร่วมเสวนากิจกรรมและการดำเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในหน่วยงาน สำหรับดาวเด่นประจำเดือน ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ชาภิรมย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 3
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937