ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูงจัดสนทนายามเช้าและคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน เม.ย. 57
กปภ.สาขาโนนสูงจัดสนทนายามเช้าและคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน เม.ย. 57
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง หัวหน้างาน และพนักงานลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันสนทนายามเช้า หรือ Morning Talk  ประจำเดือนเมษายน ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 13 (สร้างความผูกพัน) โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานลูกจ้างในสังกัด เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ พร้อมทั้งแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน และในวันนั้นยังได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนเมษายน 2557 คือ นายปิยะดนัย สมสกุล หัวหน้างาน 7 งานผลิต
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937