ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดประชุม WSP&PM และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประจำเดือนเม.ย.57
กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดประชุม WSP&PM และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประจำเดือนเม.ย.57
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการ กปภ.(ชั้นพิเศษ)สาขารังสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM) ระดับ กปภ.สาขา ครั้งที่ 1/2557 และคณะทำงานดูแลและควบคุมกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกับการบริหารในหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2557 ประจำเดือนเมษายน 2557 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการควบคุมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทุกด้าน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937