ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาชาชุมพวงร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์กับเทศบาลตำบลชุมพวง
กปภ.สาชาชุมพวงร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์กับเทศบาลตำบลชุมพวง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง ได้จัดกิจกรรมตามประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการรดน้ำดำหัวผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ พร้อมด้วยการบวงสรวงพระแม่ธรณี ศาลพระภูมิเจ้าที่ภายในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง และร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์กับเทศบาลตำบลชุมพวง การก่อเจดีย์ทราย พร้อมทั้งร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดส้มตำลีลา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและสานสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในท้องถิ่น
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937