ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้วร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
กปภ.สาขาสีคิ้วร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว โดย นายทองใบ ชื่นเชื่อม ผู้จัดการประปา และพนักงาน ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ บริเวณโรงจอดรถของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 11.00 - 12.00 น. โดยบรรยากาศในงานประกอดด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป และ พระแม่ธรณีเพื่อเป็นการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเทพประจำองค์กร เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้ พนักงานยังได้รดน้ำดำหัวจากผู้จัดการประปาและหัวหน้างานทั้ง 4 งาน  เพื่อขอพรและแสดงความเคารพ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยไว้
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937