ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี รับมือผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการหลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี รับมือผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการหลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี รับมือผู้ใช้น้ำที่เดินทางมาชำระค่าน้ำประปาหลังวันหยุดสงกรานต์ โดยนำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่เปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำในการชำระค่าน้ำประปาได้อย่างรวดเร็ว ปรากฎว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังได้รับคำชื่นชมและอยากให้ออกไปรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่อีกด้วย โดยในวันดังกล่าวมีผู้ใช้น้ำมาใช้บริการชำระค่าน้ำที่เคาน์เตอร์ของรถหน่วยบริการทั้งสิ้นจำนวน 736 ราย เป็นจำนวนเงิน 480,344.57 บาท
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937