ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทอง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน เพื่อพบผู้ใช้น้ำบริเวณตลาดพระ
กปภ.สาขาอ่างทอง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน เพื่อพบผู้ใช้น้ำบริเวณตลาดพระ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง โดยนายวรดี ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ 2/2557 บริเวณ ตลาดพระ ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยได้แบ่งพนักงานออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อแยกย้ายไปพบปะลูกค้าและประชาชน พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สัมภาษณ์ผู้ใช้น้ำเพื่อกรอกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ  รับคำร้องเรื่องต่างๆ  ซ่อมแซมท่อแตก-รั่วตามจุดที่พบเห็น  ผูกลวดตีตรามาตรที่ขาดชำรุด และให้บริการซ่อมท่อแตก-รั่วภายในบ้านของผู้ใช้น้ำ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937