ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี เก็บตก การให้บริการรับชำระค่าน้ำอย่างต่อเนื่อง หลังจากเทศกาลสงกรานต์
กปภ.สาขาธัญบุรี เก็บตก การให้บริการรับชำระค่าน้ำอย่างต่อเนื่อง หลังจากเทศกาลสงกรานต์
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ มีผู้ใช้น้ำเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก หลังจากเปิดให้บริการมาแล้ว ๒ วัน แต่เนื่องจากสถานที่ยังไม่สามารถรองรับผู้ใช้น้ำจำนวนมากที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งมียอดค่าน้ำจำนวน ๒,๕๕๐ ฉบับ จำนวนเงิน ๑,๔๔๓,๕๖๑.๒๒ บาท กปภ.สาขาธัญบุรี มีโครงการที่จะขยายสถานที่ให้บริการแห่งใหม่ เพื่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำมากขึ้น
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937