ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่องสนับสนุนน้ำดื่มการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2557
กปภ.สาขาปากช่องสนับสนุนน้ำดื่มการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดยนายชาญ บุญแจ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๓๐๐ ขวด ให้กับอำเภอปากช่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘- ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937