ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) เป็นเจ้าภาพประชุมไตรมาส บจก.ประปาปทุมธานี
กปภ.สาขารังสิต(พ) เป็นเจ้าภาพประชุมไตรมาส บจก.ประปาปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 57 คณะผู้บริหาร กปภ.เขต 2, ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี, สาขารังสิต(พ), สาขาธัญบุรีและสาขาคลองหลวง พร้อมด้วยผู้แทนบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2557 ของบริษัทฯ ตลอดจนหารือแผนการจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนในช่วงฤดูแล้ง ณ ห้องประชุม กปภ.สาขารังสิต(พ)
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937