ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อกิจกรรมทางสังคม
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อกิจกรรมทางสังคม
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อกิจกรรมทางสังคม โดยในวันที่ 8 เมษายน 2557 ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 120 ขวด ให้แก่ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรอบด้าน และในวันที่ 9 เมษายน 2557 ได้สนับสนุนน้ำดื่มอีกจำนวน 996 ขวด แก่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปใช้ในงานรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม หรือ CSR ในด้านชุมชนและสังคม
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937