ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม “พระราชพิธีสงกรานต์” ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร วัดต้นราชวงศ์จักรี วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม “พระราชพิธีสงกรานต์” ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร วัดต้นราชวงศ์จักรี วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมพระราชพิธีสงกรานต์  เมื่อวันที่ 21 เมษายน  2557  เวลา 10.00  น.  โดยนายวิทยาผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องราชสักการะ ซึ่งทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดีย์สถาน วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร และประกอบพระราชพิธีสรงน้ำรอบเจดีย์บรรจุอัฐิ ต้นราชสกุลรัชการที่ 1
          วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารตั้งอยู่ริมป้อมเพชร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา    พระอัยกาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   ทรงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้น    ตั้งแต่สมัย  กรุงศรีอยุธยา  ให้ชื่อว่า " วัดทอง "  เป็นวัดของฝ่ายวังหน้า ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ทรงโปรดเกล้าให้บูรณะวัดนี้ทั้งหมด    ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัด  ตัวโบสถ์จะตกท้องช้าง  ทำให้คล้ายท้องเรือสำเภา ซึ่งเป็นการเปรียบพระพุทธศาสนาดั่งนาวาธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์สมัยอยุธยา จึงถือว่า วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร เป็นวัดต้นราชสกุลรัชการที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937