ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ได้ให้บริการผู้ใช้น้ำ ที่เข้ามาชำระค่าน้ำประปาหลังเทศกาลสงกรานต์
กปภ.สาขาธัญบุรี ได้ให้บริการผู้ใช้น้ำ ที่เข้ามาชำระค่าน้ำประปาหลังเทศกาลสงกรานต์
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ กปภ.สาขาธัญบุรี ได้ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา แก่ผู้ใช้น้ำที่เข้ามาชำระที่ กปภ.สาขาธัญบุรี อย่างคับคั่งหลังจากหยุดต่อเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีผู้ใช้น้ำเข้ามารับชำระค่าน้ำประปาจำนวน ๒,๒๑๒ ฉบับ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๕๗,๔๕๑.๖๓ บาท
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937