ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ นำโดยนายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗ โดยจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป และพระแม่ธรณี พร้อมกันนี้ผู้จัดการ กปภ.สาขา และพนักงานในสังกัด กปภ.ข.๒ ยังได้รดน้ำขอพรผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ และผู้จัดการฯอาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลในปีใหม่ไทยนี้ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937