ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2557 ณ อาคารสำนักงาน กปภ.สาขาปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937