ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยาและพนักงานในสังกัด เข้าร่วม รับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยาและพนักงานในสังกัด เข้าร่วม รับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)  โดย  นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสมพร ทองอินทร์ หัวหน้างานบริการฯ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วม รับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1 และภาค 2 จำนวน  1,069 ราย  วันพุธที่  16  เมษายน ๒๕๕๗ เวลา 14.00 น.  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)  
          ในการนี้กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ได้รับมอบหมายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเตรียมการรับเสด็จฯ โดยให้ดูแลเรื่องระบบน้ำประปา บริเวณสถานที่รับเสด็จฯ และเตรียมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 7,000 ลิตร พร้อมพนักงาน หากประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบประปา จะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที  สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนที่มาร่วมพิธี สร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่ กปภ.
          หมายเหตุ  ไม่สามารถบันทึกภาพในห้องประชุมได้  เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาต
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937