ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗  พนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจาก นายสุรศักดิ์  ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค และนางศิริพร  เพิ่มจิระพาณิช หัวหน้างาน ๘ งานจัดเก็บรายได้ ๑ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อสร้างความผูกพันธ์ ความสามัคคีในองค์กร และเป็นสิริมงคลแก่พนักงานอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937