ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๔/๕๗ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๔/๕๗ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

         ในวันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ นายสุรศักดิ์  ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานและพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ โดยหัวข้อสนทนาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ เพื่อสร้างความผูกพันธ์ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้ง ท่านผู้จัดการได้ให้พรเนื่องจากเป็นเทศกาลวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937