ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.๓ และ กปภ.ข.๒ ร่วมกับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.ข.๓ และ กปภ.ข.๒ ร่วมกับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (กปภ.ข.๒) ร่วมกับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน กปภ. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กทม. ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) และ นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดพิธี กล่าวให้โอวาท และร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานในการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการผลิตน้ำประปา การใช้น้ำประปาอย่างประหยัด กิจกรรมเล่นเกมส์ลุ้นรับของรางวัล การแสดงจากบุตรพนักงาน เพื่อสร้างความรู้และความสุขให้แก่เยาวชนอีกด้วย
          สำหรับการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของบุตรพนักงาน กปภ. ส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา สามารถนำไปต่อยอด พัฒนาองค์ความรู้ เกิดทักษะการเรียน และเกิดความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป
........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937