ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) สนับสนุนน้ำดื่มน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
กปภ.สาขารังสิต (พ) สนับสนุนน้ำดื่มน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นางสาวอาณารมย์ สุดใจแจ่ม หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขารังสิต(พ) เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบน้ำดื่มจำนวน 3,000 ขวด ให้กับสำนักงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562  ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937