ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 กปภ.สาขาคลองหลวง นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง พร้อมด้วย นางสาวศศิธร ผิวสอาด ผช.ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง หัวหน้างาน และพนักงาน จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประชุมการเข้าร่วมกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดปทุมธานี โครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% โครงการส่งน้ำใจให้น้ำดื่ม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแนวทางการปฎิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน
................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937