ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหาร กปภ.ข.2 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2
ผู้บริหาร กปภ.ข.2 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัดกปภ.ข.2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เพื่อติดผลการดำเนินงานเรื่องการจัดการน้ำสูญเสียและการติดตามหนี้ค้างของ กปภ.สาขาต่างๆ ในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่าน ทั้งนี้ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ยังได้กำชับให้ทุกส่วนเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามที่ได้รับมอบหมาย
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937