ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน เมษายน 2562
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน เมษายน 2562
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ 10 เมษายน 2562 นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยหัวข้อสนทนาเป็นการให้พนักงานแนะนำการใช้งานระบบ E-Banking ในการชำระค่าน้ำประปาให้แก่ลูกค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการเฝ้าระวังการอยู่เวรสำนักงานช่วงเทศกาลสงกรานต์หากเกิดเหตุท่อแตก-ท่อรั่วให้รายงานทันที พร้อมทั้งร่วมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 2/2562 ผู้ที่ได้รับเลือกคือนายชัดธนัน  ทศศิลา ตำแหน่งนายช่างโยธา 6 สังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937