ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > พิธีอัญเชิญพระแม่ธรณี วิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล ประทับ ณ สำนักงาน และกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) กปภ.สาขาปทุมธานี
พิธีอัญเชิญพระแม่ธรณี วิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล ประทับ ณ สำนักงาน และกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) กปภ.สาขาปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อเวลา 05.59 น. ช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย  สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดพิธีอัญเชิญพระแม่ธรณี วิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล ประทับ ณ สำนักงาน กปภ.สาขาปทุมธานี และบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงาน โดยมีอาจารย์ธงชัย  แสงพลอย ทำหน้าที่พราหมณ์ในการทำพิธีดังกล่าว ซึ่งพระแม่ธรณี วิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชลเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างความรักความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กร ภายใต้สัญลักษณ์พระแม่ธรณี วิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชลและในช่วงเวลาต่อมา ผู้จัดการฯพร้อมด้วยพนักงานได้มีการจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้มีการรับฟังนโยบายและมอบหมายการปฏิบัติในองค์กรจากผู้จัดการฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามัคคีกันในองค์กร ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาปทุมธานี
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937