ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี มอบน้ำดื่มสนับสนุน การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการประจำปี 2562
กปภ.สาขาลพบุรี มอบน้ำดื่มสนับสนุน การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการประจำปี 2562
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย กองสุทธิ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี พร้อมด้วยนายภัทรศักดิ์ สิงหพานิช หัวหน้างานผลิต เป็นตัวแทน มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการประจำปี 2562 ในด้านการฝึกช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จ.ลพบุรี ที่จะจัดขึ้นระหว่างการฝึกวันที่ 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2562
..........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937