ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อพัฒนาถนนสะอาด "ถิ่นบัวหลวงสะอาด" จังหวัดปทุมธานี
กปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อพัฒนาถนนสะอาด "ถิ่นบัวหลวงสะอาด" จังหวัดปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม
  
          วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นำโดย นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี และนายเสกสรรค์ โตสิงห์ หัวหน้างานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) และตัวแทนพนักงานในสังกัด ร่วมกับ องค์กรส่วนจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อพัฒนาถนนสะอาด "ถิ่นบัวหลวงสะอาด" จังหวัดปทุมธานี บริเวณ ถนนแม็คโค-ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937