ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า
กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้่ (11 กุมภาพันธ์  2562) นายยุทธพงศ์  พิชญาภรณ์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขานครนายก เพื่อพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานเพื่อพัฒนาในการทำงานในองค์กร ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางการดำเนินโครงการ ติดตามผลการดำเนินงานเป้าหมายประจำเดือน และร่วมมือร่วมใจหาน้ำสูญเสียและขยายเขตจำหน่ายน้ำ
..........................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937