ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาล จัดสนทนายามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
กปภ.สาขาชัยบาดาล จัดสนทนายามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายสนธิ บุญศิริ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ สนง.กปภ.สาขาชัยบาดาล ทั้งนี้ นายสนธิฯ ผจก.กปภ.สาขาชัยบาดาล ได้ติดตามผลการดำเนินด้านต่างๆ ของสาขา พร้อมรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937