ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมและอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมและอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ 22 มกราคม 2562 นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมและอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มกราคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. พร้อมทั้งแจกแผ่นพับเอกสารประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนผู้มาร่วมงาน เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบประปาเบื้องต้น และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ.
..........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937