ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาหนองแค ร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองแค จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการอำเภอยิ้ม
กปภ.สาขาหนองแค ร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองแค จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการอำเภอยิ้ม
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นายชวลิต วรชิน ผุ้จัดการการประปาส่วนภุมิภาคสาขาหนองแค พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกับองค์ส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองแค ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขอำเภอยิ้ม บริเวณ วัดกุ่มหัก ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการ และการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงประชาสัมพันธ์และตอบข้อสงสัยการใช้น้ำอย่างประหยัด และถูกวิธี
..............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937