ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาล จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2561
กปภ.สาขาชัยบาดาล จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสนธิ บุญศิริ ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ สนง.กปภ.สาขาชัยบาดาล ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของ กปภ.สาขาชัยบาดาล พร้อมรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937