ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่อง ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพิ่มผู้ใช้น้ำ
กปภ.สาขาปากช่อง ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพิ่มผู้ใช้น้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง โดย นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถนิทรรศการ) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพิ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
..............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937