ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.2 จัดโครงการสนทนาประสาประปา การจัดทำแผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี
กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.2 จัดโครงการสนทนาประสาประปา การจัดทำแผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดโครงการสนทนาประสาประปา การจัดทำแผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี (งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ) ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 สระบุรี โดยเชิญผู้ปฏิบัติงานทั้ง 30 สาขามาร่วมพูดคุย พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน การจัดทำแผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี เพื่อให้ กปภ.สาขาจัดทำได้อย่างถูกต้องต่อไป      
.............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937