ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระพุทธบาทจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2561
กปภ.สาขาพระพุทธบาทจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ณ บริเวณหมู่บ้านสุขสำราญ หมู่ 13 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เพื่อรับคำร้องขอใช้น้ำประปา พร้อมให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านแก่ลูกค้าและประชาชนฟรีโดยไม่คิดค่าบริการ รวมถึงให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน และแจกน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ลูกค้าที่ได้ไปเยี่ยมเยียน
.........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937