ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานีจัดอบรมและให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม “วิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย และการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น
กปภ.สาขาปทุมธานีจัดอบรมและให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม “วิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย และการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา กปภ.สาขาปทุมธานีนำโดยนายวินัย� สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดจัดอบรมวิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย และการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีผู้แทนในการเข้ารับการอบรม ดังนี้ จังหวัดปทุมธานี คือ กปภ.สาขารังสิต (พ.) , กปภ.สาขาคลองหลวง , กปภ.สาขาธัญบุรี , จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ กปภ.สาขาผักไห่ ,กปภ.สาขาเสนา และจังหวัดนครนายก คือ กปภ.สาขาบ้านนา ในการอบรมหัวข้อ "วิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย และการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น" โดยมีวิทยากรจากบริษัทไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ในการบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจในกิจกรรมดังกล่าวกันอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี
................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937