ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำคลอง 13
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำคลอง 13
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำคลอง 13 เพื่อปรับภูมิทัศน์สถานีผลิตจ่ายน้ำตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937