ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือ จัดประชุมสนทนายามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พร้อมจัดกิจกรรม Big Clearning Day
กปภ.สาขาท่าเรือ จัดประชุมสนทนายามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พร้อมจัดกิจกรรม Big Clearning Day
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นำโดยนายสุชาติ ศรีพา ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดประชุมสนทนายามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะในการทำงานของแต่ละสายงาน พร้อมสอบถามปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ได้แก่ นายสมบัติ ม่วงสี พนักงานผลิตน้ำ 4 และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานให้มีความสะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ
.................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937