ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง จัดสนทนายามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
กปภ.สาขาโนนสูง จัดสนทนายามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง นำโดย นายกรีฑา พันธุ์ฤกษ์ ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ (สร้างความผูกพัน) โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ  ได้แจ้งข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ พูดคุยปัญหาในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
..........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937