ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรม Big Clearning Day
กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรม Big Clearning Day
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้(13 มิถุนายน 2561) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดย นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง พร้อมพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม Big Clearning Day ทำความสะอาดบริเวณภายใน และภายนอกอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ
........................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937