ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาล จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
กปภ.สาขาชัยบาดาล จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยาดาล นำโดยนายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยพูดคุยติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมกำชับพนักงานเรื่องคุณภาพน้ำที่หน่วยบริการโคกเจริญ เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป
............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937