ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.2 จัดประชุมสนทนายามเช้า
กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.2 จัดประชุมสนทนายามเช้า
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผอ.กบร.2 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดประชุมสนทนายามเช้า ณ ห้องอเนกประสงค์ กปภ.ข.2 จ.สระบุรี โดยติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดในเรื่องต่างๆ พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2561 ทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติงานที่สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป
...............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937