ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจประจำปี 2562
กปภ.สาขาโนนสูง เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจประจำปี 2562
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง นำโดยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจประจำปี 2562 ของบ้านสระจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ในการประชุมครั้งนี้ ประชาชนในที่ประชุมให้ความสนใจในโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำของการประปา พร้อมให้องค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุนงบประมาณในการขยายเขตน้ำประปาเข้าหมู่บ้าน การประชุมครั้งนี้สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนชาวบ้านสระจันทร์อย่างมาก
..................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937