ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทองจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2561
กปภ.สาขาอ่างทองจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น.  ณ บริเวณหน่วยบริการแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยทีมพนักงานกปภ.สาขาอ่างทอง ได้ออกให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำพร้อมดูแลระบบประปาภายในบ้าน, บริการตรวจสอบและซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่ว, ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี, ผูกลวดตีตรามาตร, ติดหลอดใส่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา, แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ โดยมีลูกค้าผู้ใช้น้ำได้รับบริการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
..........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937