ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนเมษายน 2561
กปภ.ข.2 จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนเมษายน 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (24 เมษายน 2561) นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมผู้บริหารในสังกัด ร่วมสนทนายามเช้าสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมรับฟังอุปสรรค พร้อมทั้งหาทางแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
.............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937